BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Native ancestry" — Słownik kolokacji angielskich

Native ancestry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinne pochodzenie
  1. native przymiotnik + ancestry rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, the family is said to have some Native American ancestry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo