ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Muslim official" — Słownik kolokacji angielskich

Muslim official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Muzułmański urzędnik
  1. Muslim przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He condemned the Muslim officials for demonstrating sympathy with their community.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo