"Moroccan authority" — Słownik kolokacji angielskich

Moroccan authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza Maroka
  1. Moroccan przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Moroccan authorities said they were searching for nine people who they suspect may have some connection with the bombings.

    Podobne kolokacje: