"Melody Time" — Słownik kolokacji angielskich

Melody Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Melodia Czas
  1. melody rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Melody Time, while not meeting the artistic accomplishments of Fantasia, was mildly successful.

    Podobne kolokacje: