"Medieval Time" — Słownik kolokacji angielskich

Medieval Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: medieval time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Średniowieczny Czas
  1. medieval przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, some were still in use up to medieval times.

    Podobne kolokacje: