"Major studio" — Słownik kolokacji angielskich

Major studio kolokacja
Popularniejsza odmiana: major studio
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ważne studio
  1. major przymiotnik + studio rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By 1998, each of the major studios had signed on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo