"Magic Moment" — Słownik kolokacji angielskich

Magic Moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: magic moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Magiczny Moment
  1. magic przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I know how magic the moment is when you win.

    Podobne kolokacje: