"magic moment" — Słownik kolokacji angielskich

magic moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): magiczny moment
  1. magic przymiotnik + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    I know how magic the moment is when you win.

    Podobne kolokacje: