"Libyan authority" — Słownik kolokacji angielskich

Libyan authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Libijczyk władza
  1. Libyan przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I welcome the Libyan authorities' commitment to ensure his detention and trial meet international standards.

    Podobne kolokacje: