"Legislative Affair" — Słownik kolokacji angielskich

Legislative Affair kolokacja
Popularniejsza odmiana: legislative affair
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ustawodawcza Sprawa
  1. legislative przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She is now the group's director of legislative and legal affairs.

powered by  eTutor logo