"legislative affair" — Słownik kolokacji angielskich

legislative affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawodawcza sprawa
  1. legislative przymiotnik + affair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She is now the group's director of legislative and legal affairs.

powered by  eTutor logo