"League victory" — Słownik kolokacji angielskich

League victory kolokacja
Popularniejsza odmiana: league victory
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zwycięstwo ligi
  1. league rzeczownik + victory rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had no reason to expect that it would be his last major league victory for almost five years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo