"League start" — Słownik kolokacji angielskich

League start kolokacja
Popularniejsza odmiana: league start
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Początek ligi
  1. league rzeczownik + start rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In his first major league start, the kid was the king of the world.

    Podobne kolokacje: