"Large section" — Słownik kolokacji angielskich

Large section kolokacja
Popularniejsza odmiana: large section
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży dział
  1. large przymiotnik + section rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The largest section of the house was built in 1875.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo