"Large rock" — Słownik kolokacji angielskich

Large rock kolokacja
Popularniejsza odmiana: large rock
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży kamień
  1. large przymiotnik + rock rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The run is center, just next to the large rock on the right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo