"large rock" — Słownik kolokacji angielskich

large rock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży kamień
  1. large przymiotnik + rock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The run is center, just next to the large rock on the right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo