"Large eye" — Słownik kolokacji angielskich

Large eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: large eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duże oko
  1. large przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the first book, she is given large blue eyes.

    Podobne kolokacje: