"Large donation" — Słownik kolokacji angielskich

Large donation kolokacja
Popularniejsza odmiana: large donation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży datek
  1. large przymiotnik + donation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This amount could indeed be raised, not the least by a few large donations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo