"large donation" — Słownik kolokacji angielskich

large donation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży datek
  1. large przymiotnik + donation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This amount could indeed be raised, not the least by a few large donations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo