"Large Enterprise" — Słownik kolokacji angielskich

Large Enterprise kolokacja
Popularniejsza odmiana: large enterprise
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duże przedsiębiorstwo
  1. large przymiotnik + enterprise rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We spend $360 billion a year on education, our largest public enterprise.

powered by  eTutor logo