"Jewish Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Jewish Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: Jewish woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Żydówka
  1. Jewish przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He married a Jewish woman and had children with her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo