"Jewish woman" — Słownik kolokacji angielskich

Jewish woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Żydówka
  1. Jewish przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He married a Jewish woman and had children with her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo