BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"Israeli authority" — Słownik kolokacji angielskich

Israeli authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza Izraela
  1. Israeli przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some members of the group were wanted by the Israeli authorities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo