"Irish Time" — Słownik kolokacji angielskich

Irish Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Irlandzki Czas
  1. Irish przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since 1997 it has been edited by The Irish Times.

    Podobne kolokacje: