"Internet time" — Słownik kolokacji angielskich

Internet time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas internetowy
  1. internet rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Yet in a world that runs on Internet time, every minute not spent working is 60 seconds wasted.

    Podobne kolokacje: