"Interesting Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Interesting Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: interesting thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Interesująca Rzecz
  1. interesting przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Interesting things happened all up and down her front when she did.

powered by  eTutor logo