"Implementation requires" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: implementation requires
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wprowadzenie wymaga
  1. implementation rzeczownik + require czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, the implementation of a new approach requires long-term action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo