"implementation requires" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprowadzenie wymaga
  1. implementation rzeczownik + require czasownik
    Zwykła kolokacja

    However, the implementation of a new approach requires long-term action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo