"implementation uses" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprowadzenie używa
  1. implementation rzeczownik + use czasownik
    Zwykła kolokacja

    Classic implementations were using the method, which is the same for the Java interface.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo