"Image appears" — Słownik kolokacji angielskich

Image appears kolokacja
Popularniejsza odmiana: image appears
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obraz pojawia się
  1. image rzeczownik + appear czasownik
    Luźna kolokacja

    Then the image of the young woman appeared once more.

    Podobne kolokacje: