"Huntsville Time" — Słownik kolokacji angielskich

Huntsville Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Huntsville Czas
  1. Huntsville rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On October 28, 2010 Raby gained the endorsement of the district's largest daily newspaper, The Huntsville Times.

    Podobne kolokacje: