"Hartford Time" — Słownik kolokacji angielskich

Hartford Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Hartford Czas
  1. Hartford rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1930 he became editor of The Hartford Times, a position he held for five years.

    Podobne kolokacje: