"Guardian website" — Słownik kolokacji angielskich

Guardian website kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Serwis internetowy strażnika
  1. guardian rzeczownik + website rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Watch out for it on the front of the Guardian website.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo