"Guardian office" — Słownik kolokacji angielskich

Guardian office kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Strażnik biuro
  1. guardian rzeczownik + office rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With lucky timing (from the manufacturer's point of view), a magnificent black box packed with purple tissue has also just arrived in the Guardian office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo