"Guardian Film" — Słownik kolokacji angielskich

Guardian Film kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Strażnik Film
  1. guardian rzeczownik + film rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Greg Palast reports in a special investigation by Guardian Films and BBC Newsnight.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo