"Greek authority" — Słownik kolokacji angielskich

Greek authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza Grecji
  1. Greek przymiotnik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Is your agency cooperating with the Greek authorities in this case?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo