"Government study" — Słownik kolokacji angielskich

Government study kolokacja
Popularniejsza odmiana: government study
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nauka rządowa
  1. government rzeczownik + study rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The problem has been the subject of several government studies, but no action.

powered by  eTutor logo