"government study" — Słownik kolokacji angielskich

government study kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauka rządowa
  1. government rzeczownik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The problem has been the subject of several government studies, but no action.

powered by  eTutor logo