"Government statistics" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: government statistics
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Statystyka rządowa
  1. government rzeczownik + statistics rzeczownik
    Silna kolokacja

    Recent Government statistics place just under half of all women in the home at any given time.

powered by  eTutor logo