"government statistics" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): statystyka rządowa
  1. government rzeczownik + statistics rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Recent Government statistics place just under half of all women in the home at any given time.

powered by  eTutor logo