"Government effort" — Słownik kolokacji angielskich

Government effort kolokacja
Popularniejsza odmiana: government effort
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wysiłek rządowy
  1. government rzeczownik + effort rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These government efforts are now thought by many to have been misguided.

powered by  eTutor logo