"government effort" — Słownik kolokacji angielskich

government effort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysiłek rządowy
  1. government rzeczownik + effort rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These government efforts are now thought by many to have been misguided.

powered by  eTutor logo