"Government committee" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: government committee
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Komitet rządowy
  1. government rzeczownik + committee rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1857 a government committee said there should be a record of land.

powered by  eTutor logo