"government committee" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komitet rządowy
  1. government rzeczownik + committee rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1857 a government committee said there should be a record of land.

powered by  eTutor logo