"Good thing" — Słownik kolokacji angielskich

Good thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: good thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dobra rzecz
  1. good przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I have heard a lot of very good things about him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo