"Good Design" — Słownik kolokacji angielskich

Good Design kolokacja
Popularniejsza odmiana: good design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dobry Projekt
  1. good przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Either that or he knew where to find good design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo