"good design" — Słownik kolokacji angielskich

good design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobry projekt
  1. good przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Either that or he knew where to find good design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo