"Fresno Bee" — Słownik kolokacji angielskich

Fresno Bee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Fresno Pszczoła
  1. Fresno rzeczownik + bee rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He used the word genocide, according to The Fresno Bee, which did not print his full quotation.

    Podobne kolokacje: