"French post" — Słownik kolokacji angielskich

French post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Francuska poczta
  1. french przymiotnik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The first evidence that something was wrong at Vrbanja bridge was radio silence from the French post.

    Podobne kolokacje: