"Eyewitness News" — Słownik kolokacji angielskich

Eyewitness News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości naocznego świadka
  1. eyewitness rzeczownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is the weather anchor for the weekend evening editions of Eyewitness News.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo